Agrarisch recht

Bedrijfsoverdracht

De overdracht van een agrarisch bedrijf is een complex proces. Naast de levering van onroerende zaken (grond en gebouwen) en productierechten, spelen ook familieverhoudingen een grote rol. Daarnaast zijn de waarde vaststelling en benutting van fiscale mogelijkheden belangrijke aspecten. De meerwaarderegeling en aanbiedingsverplichting worden als beperkende bepalingen aan de opvolger al vormgegeven in de vennootschapsakte en bij de bedrijfsoverdracht opnieuw beoordeeld.
Zowel voor de overdrager als de opvolger zijn agrarische testamenten, levenstestamenten en huwelijksvoorwaarden erg belangrijk.

Maatschap- of Vennootschapsakte

Als het bedrijf wordt uitgeoefend met partner, kind of een derde is het belangrijk dat de vennootschapsakte in verschillende situaties houvast biedt: bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, scheiding, onenigheid, overlijden, toetreding, wilsonbekwaamheid, uittreding, enzovoort. Deze moet up to date gehouden worden en vereist overleg met de accountant/fiscalist/boekhouder. Op deze wijze wordt de continuïteit van de agrarische onderneming gewaarborgd en blijft het familiebezit zo veel mogelijk behouden.

Wet en regelgeving

De wet en regelgeving op agrarisch terrein wordt steeds complexer: kavelruil, pacht, melk- en mestquota en toeslag- en fosfaatrechten. De rol van de notaris als adviseur voor de agrarische ondernemer vereist een brede specialistische kennis. Als ‘agri-notaris’ beantwoorden wij al uw vragen.

Neem contact op

Wilt u meer weten over dit of een ander onderwerp neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact