Brochures

Op deze pagina treft u een aantal brochures met meer specifieke informatie over de desbetreffende onderwerpen.
U kunt de brochures downloaden als PDF en/of online bekijken.

Clientenonderzoek en meldingsplicht

Informatie over cliënten onderzoek en melding van ongebruikelijke transacties.

Download pdf

Waar zeg ik JA tegen?

Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament.

Download pdf Blader door pdf

Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

Download pdf Blader door PDF

Informatieblad U gaat scheiden

U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij.

Download PDF

Formulier Mededeling van scheiding

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Download PDF

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen

In deze publicatie vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Download pdf

Informatieblad alimentatie

In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar.

Download pdf

Uit elkaar… En de kinderen dan?

In deze publicatie vindt u informatie over de positie van kinderen als hun ouders scheiden. Ouders kunnen nalezen waar ze terecht kunnen voor meer informatie, hulp en advies.

Download pdf

Samen verder

Soms sluiten wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt regelen. Laat dan de notaris uw wensen op papier zetten. Lees in deze brochure hoe dat gaat.

Download pdf Blader door PDF

Een erfenis, wat nu?

Wat moet u als erfgenaam doen? Wie wikkelt de nalatenschap af? Lees hierin hoe dat gaat en hoe de notaris u daarbij kan helpen.

Download pdf Blader door PDF

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen.

Download pdf Blader door PDF

Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download pdf Blader door PDF

Woning kopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download pdf Blader door pdf

Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

Download pdf