Mijn compagnon wordt arbeidsongeschikt wat nu?

Mijn compagnon wordt arbeidsongeschikt wat nu?

Je hebt een goed lopende onderneming samen met een of meerdere compagnons. Maar wat gebeurt er als je compagnon arbeidsongeschikt wordt? Hij heeft dan aandelen in het bedrijf met het bijbehorende stemrecht en/of het recht op dividend. Je gunt je compagnon alle goeds, maar na verloop van tijd gaan bepaalde zaken toch wringen in je bedrijf. Hoe ga je daarmee om?

Dat een compagnon arbeidsongeschikt wordt, is in de eerste plaats natuurlijk heel vervelend voor hem of haarzelf. Voor jou als ondernemer is het echter ook lastig. Je moet zijn of haar werk zo goed en zo kwaad zelf gaan doen of het aan iemand delegeren. Ook moet je ineens zonder hem of haar besluiten nemen. Je wilt je compagnon de tijd gunnen, maar na verloop van tijd gaat het toch wringen dat jij het werk verricht en hij zijn deel van de winst opstrijkt. Ook wordt het lastiger dat je hem nodig hebt om belangrijke besluiten over het bedrijf te nemen. In dit soort situaties bieden je statuten en je aandeelhoudersovereenkomst uitkomst.

Afspraken over arbeidsongeschiktheid

In de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken vastgelegd voor dit soort vervelende situaties. Zo wordt vaak vastgelegd hoe lang de management fee doorbetaald wordt bij blijvende arbeidsongeschiktheid van een van de compagnons. Ook is het gebruikelijk om op papier te zetten dat bij blijvende arbeidsongeschiktheid de aandelen van de zieke compagnon moeten worden aangeboden aan de zittende aandeelhouders. Daarnaast wordt overeengekomen wat de termijn is waarop de compagnon uittreedt en zijn aandelen aanbiedt aan de andere aandeelhouders. Hiervoor wordt vaak de termijn gehanteerd waarop de arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat starten met uitbetalen. Daarnaast worden in een aandeelhoudersovereenkomst veelal ook afspraken gemaakt over de waardering van aandelen (hoeveel mogen ze kosten) en over de wijze van betaling, al dan niet in termijnen.

Is het al jaren geleden dat jullie statuten en aandeelhoudersovereenkomst zijn opgesteld, dan adviseren we je hier eens naar te kijken. Gedurende de jaren kunnen de wensen van de compagnons in een BV veranderen. Het is goed om de aandeelhoudersovereenkomst aan te passen aan de gewenste praktijk. Laat je adviseren, neem eens contact met ons op, wij helpen je graag verder!