Waarom het altijd goed is om een testament te maken

Waarom het altijd goed is om een testament te maken

Als je geen testament opmaakt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld wordt. De vraag is of je dat op die manier wil en of dat ook de meest slimme manier is. In veel gevallen is het slimmer een testament op te maken.

Goede vriend

Als je vrijgezel bent, gaat je erfenis volgens de wet naar je ouders, broers en zussen of naar de volgenden in lijn: je grootouders of overgrootouders. Maar misschien wil je heel graag een geldbedrag nalaten aan een goede vriend die veel voor je gedaan heeft. Dat kun je alleen maar bij testament regelen.

Wettelijke verdeling

Als je getrouwd bent en kinderen hebt, gaat de erfenis naar hen. Dan heb je te maken met de wettelijke verdeling. Daarbij zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. De kinderen krijgen hun wettelijk erfdeel pas als de langstlevende ouder overlijdt. Maar door een testament op te maken, kun je afwijken van de wettelijke verdeling en kun je mogelijk wat zaken in je voordeel vastleggen.

Doorschuiven erfbelasting

Zo heeft de echtgenoot een hoge vrijstelling voor erfbelasting van ruim zes ton, terwijl de kinderen een vrijstelling hebben van rond de 21 duizend euro. Als er sprake is van wat meer vermogen of een woning die vrij is, dan kan het verstandig zijn middels een testament te regelen dat het betalen van erfbelasting wordt uitgesteld tot de langstlevende komt te overlijden. Ook als er geen sprake is van een groot vermogen, maar wel van een huis dat vrij is – waar dus het vermogen in zit – kan het slim zijn in het testament te regelen dat het betalen van de erfbelasting ‘doorschuift’ tot de langstlevende komt te overlijden.

Vordering opeisen

Volgens de wettelijke verdeling wordt alles toebedeeld aan de langstlevende. De kinderen krijgen een vordering. Maar wanneer moet die opeisbaar zijn? Op grond van de wet is dat bij het overlijden van de langstlevende of bij een faillissement. Die mogelijkheden kun je door middel van een testament uitbreiden. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat als de langstlevende in de zorg terecht komt en een eigen bijdrage moet betalen, er eerder met de kinderen wordt afgerekend. En wat moet er met de vorderingen gebeuren als de langstlevende opnieuw gaat trouwen? Wil je dat de kinderen dan hun vorderingen kunnen opeisen of niet. Dat is natuurlijk een puur persoonlijke keus die niemand voor je kan maken. Wil je dat goed vastgelegd, dan kun je dat alleen bij testament regelen.

Uitsluitingsclausule

Ook kiezen veel ouders ervoor een privé-clausule ofwel een uitsluitingsclausule in het testament op te nemen. Daarmee regel je dat alles wat de kinderen erven privé is, en niet verdwijnt in het gemeenschappelijke vermogen en meegaat met de partner bij een eventuele scheiding.

Meer weten?

Wat voor de één een goed testament is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Dat hangt van zo veel factoren af. Hoe is de gezinssituatie? Hoe vermogend ben je? Wat zijn je persoonlijke wensen? Wil je meer weten over het testament en wat je daarin kunt regelen? Neem gerust contact met ons op met onze specialisten, bel 0528 37 12 28 of mail direct naar info@dewolden.lexisnotarissen.nl.