Waar zeg ik JA tegen?

Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament