Voogdij regelen bij de notaris of via de rechter?

Voogdij regelen bij de notaris of via de rechter? Dit zijn de verschillen.

Als een van de ouders van een kind komt te overlijden, voedt de overgebleven ouder – als deze ook het ouderlijk gezag heeft – de kinderen op. Maar als beide ouders komen te overlijden, zal een voogd de kinderen verzorgen en opvoeden en het vermogen, waaronder de erfenis, beheren tot de kinderen 18 jaar zijn. Als er geen voogd is benoemd, beslist de rechter wie die taken op zich gaat nemen. Het is natuurlijk fijner om als ouders zelf een voogd te benoemen. Dit doe je óf via de notaris in je testament óf in het gezagsregister van de rechtbank, digitaal of via een papieren formulier. Wat zijn de verschillen tussen deze twee methoden?

1. Kosten

Als je de voogdij schriftelijk regelt bij de rechtbank, dan moet je een gewaarmerkte geboorteakte aanleveren die bij de gemeente kan worden opgevraagd. Daar rekent de gemeente een bedrag voor. De hoogte van dat bedrag kan per gemeente verschillen. Als de aanvraag digitaal wordt gedaan bij de rechtbank, is dit gratis. Als je de voogdij in je testament vast laat leggen bij de notaris, betaal je daarvoor het tarief dat een notaris rekent voor het opstellen van een testament.

2. Ongeboren kinderen

Bij de notaris regel je de voogdij voor alle kinderen tegelijk, ook voor de kinderen die nog niet geboren zijn. Bij de rechtbank moet je de voogdij voor ieder kind apart regelen en dat kan pas als het kind al geboren is. Stel dat er bij de bevalling iets misgaat met de moeder en de moeder komt te overlijden, is er in dat geval niets geregeld omtrent de voogdij als bijvoorbeeld ook de vader het gezag niet heeft. Dat is wel het geval als je de voogdij bij de notaris in je testament hebt laten vastleggen.

3. Openbaar of liever niet?

De voogdijbenoeming via een aantekening in het gezagsregister is openbaar. Dat houdt in dat iedereen die dat wil kan opvragen wie de voogd is van jouw kinderen. Dat is niet het geval als je de voogdij vastlegt bij de notaris. De wensen die je bij de notaris vastlegt worden pas openbaar wanneer het testament na het overlijden geopend wordt. Ook heeft een notaris geheimhoudingsplicht. Alles wat binnen de kamer van de notaris besproken wordt, blijft binnen die kamer.

4. Bewindvoering

In een testament kan ook het bewind worden geregeld. Een voogd treedt op als voogd tot de kinderen achttien jaar zijn. Dan zijn ze volgens de wet volwassen en eindigt het gezag. Veel mensen vinden dat nog best jong om een erfenis te krijgen. In dat geval kun je in je testament vastleggen dat er nog een bewind geldt tot een leeftijd die je passender vindt. De erfenis wordt tot die leeftijd dus nog beheerd door een bewindvoerder, daarna kunnen ze er pas zelfstandig over beschikken. Stel: een ouder laat vastleggen dat dat bewind duurt tot het kind 25 jaar is, dan heeft het kind dus tot zijn 25e verjaardag toestemming van de bewindvoerder nodig om geld van de erfenis te gebruiken. Het is niet mogelijk dit vast te leggen in het gezagsregister van de rechtbank.

Meer weten?

Wil je meer weten over voogdij of heb je andere vragen rondom het regelen van de Voogdij? één van onze specialisten vertelt je graag meer!