Vier dingen die je altijd al wilde weten over bewindvoering

Vier dingen die je altijd al wilde weten over bewindvoering

Als je komt te overlijden, wil je waarschijnlijk dat jouw nalatenschap goed terechtkomt. Door in je testament een bewindvoerder te benoemen, bescherm je je nabestaanden, bijvoorbeeld je kinderen of kleinkinderen. In deze blog vertellen we je meer over wat bewindvoering precies inhoudt.

Waarom een bewind instellen?

Er zijn verschillende redenen om een bewind in te stellen. Als je kind nog minderjarig is, wil je misschien niet dat het vermogen door een ex-partner, voogd of door de andere ouder wordt beheerd. Maar ook als het kind meerderjarig – achttien jaar of ouder – is, kun je een bewind instellen. Dat kan handig zijn als het volwassen kind problemen heeft, niet goed met geld kan omgaan, makkelijk te beïnvloeden is, een verstandelijke beperking heeft, of als het gaat om een complex vermogen.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder moet zo lang mogelijk en zo goed mogelijk het vermogen van je kinderen in stand proberen te houden totdat het bewind is geëindigd. De bewindvoerder zorgt er bovendien voor dat het geld van de erfenis verstandig wordt besteed, omdat de rechthebbende alleen met toestemming van de bewindvoerder over de erfenis kan beslissen. Het is daarom wel van belang dat er een bewindvoerder wordt benoemd die goed kan beoordelen wat een verstandige uitgave is en wat niet.

Wanneer eindigt een bewind?

Als een kind meerderjarig is, mag hij of zij in principe zelf over het vermogen beslissen. Maar je kunt ook een bewind instellen dat eindigt op een door jou te bepalen moment, bijvoorbeeld tien jaar na overlijden of als het kind vijfentwintig jaar is. Vaak wordt gekozen voor een leeftijd waarop de kinderen zelf verstandig met geld om kunnen gaan. Misschien wil je een levenslang bewind instellen? Dat is op zich mogelijk, maar de rechthebbende – bijvoorbeeld het kind of het kleinkind dat de erfenis heeft ontvangen – kan, vijf jaar na het overlijden, naar de rechtbank stappen om te vragen of het bewind kan worden beëindigd. Het kind of kleinkind moet dan wel kunnen aantonen dat de reden waarom het bewind is ingesteld niet meer van toepassing is.

Wie controleert de bewindvoerder?

Een bewindvoerder zal jaarlijks verantwoording af moeten leggen aan de kinderen. Hij of zij zal daarbij moeten aangeven wat er is gedaan en waarom. Zijn de kinderen het daar niet mee eens? Dan kunnen ze naar de rechter stappen. Zijn de kinderen niet in staat rekening en verantwoording op te nemen, omdat ze bijvoorbeeld nog minderjarig zijn? Dan legt de bewindvoerder jaarlijks én aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Ook voor bepaalde handelingen, zoals de verkoop van een woning, heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de kantonrechter.

Meer weten?

Wil je meer weten over bewindvoering? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!