Testament Scan

Met de Testament Scan wordt uw testament ongeveer eens per drie jaar door uw notaris gecontroleerd. In overleg met u wordt dan bekeken of aanpassing van uw testament wenselijk is.