Schenken op papier

Schenken op papier

Een schenking kun je doen op verschillende manieren. Maar wat nu als je aan je kinderen wilt schenken, maar eigenlijk het geld niet kunt missen? In zo’n geval kun je kiezen voor een schenking op papier. In deze blog staan we daarbij kort stil.

Voordelen van schenken op papier

Wanneer er onvoldoende contanten zijn, omdat het geld bijvoorbeeld in je huis of bedrijf zit, kun je toch een schenking doen. Je kunt dan schenken op papier. Je hoeft de overwaarde van je woning of je spaartegoed in zo’n geval niet aan te spreken. Natuurlijk geeft het je ook meer plezier om aan je kinderen te schenken, dan ze te laten erven. Daarnaast bespaar je er ook nog erfbelasting mee. Bij overlijden wordt de schenking namelijk in mindering gebracht op de erfenis, waardoor de kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen. Verder kun je ook nog gebruik maken van de jaarlijkse en eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Schenken op papier. Hoe gaat dat?

Je schenkt een geldbedrag aan je kinderen, maar omdat het geld er feitelijk niet is, blijf je dat bedrag aan je kinderen schuldig. Een papieren schenking wordt daarom ook wel genoemd: een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Je leent het geschonken bedrag weer direct van je kinderen terug. Dit brengt met zich dat de kinderen vanaf dat moment een vordering uit geldlening hebben, welke pas bij overlijden opeisbaar is. Over deze schuld aan de kinderen dien je wél rente te betalen. Als het betalen van rente lastig wordt, kun je met je kinderen afspreken dat zij (een deel van) de rente vrij van schenkbelasting terugschenken. Op deze wijze kun je dus schenken zonder dat daaraan geld te pas komt.

Voorwaarden papieren schenking

De papieren schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Ook moet er – ieder jaar – daadwerkelijk minimaal zes procent rente worden betaald over het geschonken (eigenlijk: teruggeleende) bedrag. Doe je dat niet, dan rekent de Belastingdienst de schenking bij overlijden alsnog tot de erfenis. De schenking is dan ongeldig, waardoor de kinderen hierover tóch erfbelasting moeten betalen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel deze gerust! Kan een schenking bijv. ook al eerder worden uitgekeerd (eigenlijk: schuld al eerder worden afgelost) na verkoop van woning of bedrijf? En wat te doen als je op het randje van faillissement balanceert of dreigt te worden opgenomen in een WLZ-instelling? Je notaris kan je klip en klaar uitleggen wat er allemaal mogelijk is.

Contact