Recht op een erfenis? Het kan meevallen, het kan tegenvallen. Let hierop!

Recht op een erfenis? Het kan meevallen, het kan tegenvallen. Let hierop!

Rijk of arm, jong of oud, wie overlijdt, laat iets na. Dat kunnen bezittingen zijn: een huis, een inboedel, kleding, schilderijen, een huisdier, een bankrekening, een flitsende auto of een oude fiets. Maar dat kunnen ook schulden zijn: serieuze belastingschulden of een verdwaalde rekening die nog ergens rondslingert. Voor je een erfenis accepteert: dit zijn de mogelijkheden.

Wie zijn de rechthebbenden?

Alles wat iemand nalaat, kun je samenvatten onder het containerbegrip ‘erfenis’. De notaris bekijkt wie er recht heeft op die erfenis. Daarbij kunnen verschillende documenten belangrijk zijn. Het eerste waar je aan denkt is een testament, maar ook huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract, een firmacontract of statuten van een besloten vennootschap kunnen van belang zijn om uit te maken wat er wel of niet onder de erfenis – ook wel: nalatenschap – valt en wie daar recht op heeft.

Een erfenis: positief of negatief?

Als je recht hebt op – een gedeelte van – een erfenis ben je erfgenaam. Zo’n erfenis kan dus positief of negatief uitpakken. Gelukkig kun je je tegen schulden beschermen. Minderjarige kinderen worden automatisch beschermd door de wet. Alle anderen die bescherming willen, moeten een keuze maken.

Zuiver aanvaarden

Aanvaard je een erfenis – samen met andere erfgenamen – zuiver, dan maak je geen enkel voorbehoud. Dat betekent dus ook dat je aansprakelijk bent voor eventuele schulden, ook als die pas later aan het licht komen. Een uitzondering is wanneer het om een grote schuld gaat waarvan je onmogelijk het bestaan had kunnen weten. Maar hou je daar niet aan vast: er zijn maar weinig gevallen bekend waarin een rechter daarin is meegegaan.

Aanvaarden onder voorbehoud

Je kunt een erfenis ook beneficiair aanvaarden – ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit aanvaarden onder voorbehoud is een optie als je twijfelt of iemand zoveel schulden heeft, dat je wellicht aan de hele erfenis niets overhoudt. Een erfenis van een notaris, accountant, arts of advocaat moet je altijd aanvaarden onder voorbehoud. Bij deze beroepsgroepen zou er na overlijden nog een grote schadeclaim kunnen binnenkomen die niet gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daar wil je als erfgenaam niet mee worden opgescheept. Maar ook in andere gevallen waar je twijfelt of de schulden lager zijn dan het bezit, is het slim de erfenis te aanvaarden onder voorbehoud. Je bent dan niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Verwerpen

Soms weet je bij voorbaat al dat iemand enorme schulden heeft. Het kan ook voorkomen dat je iets van iemand erft waar je helemaal niets – meer – mee te maken wil hebben. In dat geval kun je de erfenis ook verwerpen. Dan ben je nooit erfgenaam geweest en kun je ook nooit last krijgen van schuldeisers.

Pas op!

Weet je nog niet zeker of je een erfenis wilt aanvaarden? Zorg dan dat je niets meeneemt van de overledene. Had tante altijd zo’n mooi schilderijtje in huis hangen en heeft ze daar voor haar overlijden jouw naam opgeschreven? Laat toch maar even hangen. Zodra je iets meeneemt naar huis of geld opneemt van de rekening van de overledene, gedraag je je als erfgenaam en aanvaard je dus de erfenis. Inclusief eventuele schulden.

Meer weten?

Wil je verder praten over wat je aan moet met een erfenis of heb je hulp nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.