Koper: kijk uit voor de negatieve rente!

Koper: kijk uit voor de negatieve rente!

Door de huidige lage rentetarieven ontvangen spaarders bijna geen rente meer over hun spaartegoed. Dit komt omdat de banken zelf geld moeten betalen over hun spaartegoed bij de Europese Centrale Bank. Die negatieve rente rekenen sommige banken inmiddels door aan hun klanten.

Notariskantoren hebben veel geld van particulieren, bedrijven en instellingen op hun rekening staan. Zij beheren immers de waarborgsommen voor de overdracht van huizen, erfenissen, koopsommen en andere depotgelden. De banken gaan de komende maanden ook negatieve rente in rekening brengen over dat geld.

Negatieve rente, wat betekent dat voor u?

Wat gebeurt er als de banken negatieve rente gaan rekenen over geld dat u op de rekening van de notaris hebt gestort? De notaris gaat deze negatieve rente aan u doorberekenen. Hij mag als neutrale partij namelijk geen financieel voor- of nadeel van rente over de derdengelden hebben.

Neem als voorbeeld de verkoop van een woning. In de koopovereenkomst staat vaak dat de koper 10% van de koopsom als waarborgsom moet storten op de notaris-rekening. Die waarborgsom is bedoeld als boete ten behoeve van de verkoper, wanneer de koper zijn afspraken niet nakomt. Door de negatieve rente wordt de waarborgsom die op de notaris-rekening is gestort iedere dag minder waard. Dat betekent dat de koper eigenlijk iedere dag een bedrag aan rente zou moeten bijstorten op de notaris-rekening.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een erfenis: als er veel erfgenamen zijn, duurt het vaak meerdere maanden voordat een nalatenschap is afgewikkeld. De nalatenschap wordt door de negatieve rente gedurende die tijd minder waard.

Ook hypotheekgelden die de bank voor de koper stort op de notaris-rekening worden met negatieve rente lager wanneer de eigendomsoverdracht moet worden uitgesteld. Dan zal de koper rente moeten bijstorten.

Voorkom verrassingen: maak goede afspraken

De negatieve rente gaat ongetwijfeld veel discussie tussen partijen opleveren. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om als koper, verkoper, erflater of zakenpartner goede afspraken te maken voordat er geld op de rekening van de notaris wordt gestort.

Zo kan in een voorlopig koopcontract worden vastgelegd dat bij een negatieve rente de koper de waarborgsom niet hoeft aan te vullen. Makelaars kunnen kopers en verkopers tijdens de onderhandelingen wijzen op deze mogelijkheid. Ook de notaris zal in overeenkomsten gaan opnemen dat er negatieve rente kan worden berekend. Zo wordt duidelijk of de koper de rente moet bijstorten of dat de verkoper ermee instemt dat de waarborgsom iets minder waard wordt.

Zorg dus dat u vooraf goede afspraken maakt over de negatieve rente die door de notaris wordt berekend: zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Meer weten over negatieve rente?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of wilt u weten hoe Lexis Notarissen omgaat met negatieve rente, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.