Kan ik verantwoordelijk worden voor de aankopen van mijn compagnon

Kan ik verantwoordelijk worden voor de aankopen van mijn compagnon?

Samen met je compagnon heb je een bedrijf. Dit gaat goed, maar dan blijkt hij ineens op naam van de zaak een mooie Tesla te hebben gekocht. Kan dat eigenlijk wel zomaar? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid over die auto? Dit soort situaties wil iedere ondernemer voorkomen. Daarom is het van groot belang al bij de start van je samenwerking afspraken te maken over de uitgaven die iedere compagnon mag doen.

Inschrijving KvK leidend bij VOF

Heb je een Vennootschap onder Firma samen met je compagnon, dan wordt bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevraagd welke bevoegdheden de vennoten krijgen. Een vennoot kan onbeperkt zelfstandig, beperkt (bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag) of niet bevoegd zijn. Naast de beperking van de zelfstandige bevoegdheid is het ook mogelijk om een gezamenlijke bevoegdheid te hebben. Als de vennoten onbeperkt zelfstandig bevoegd zijn, dan betekent dit dat ze zelfstandig kunnen tekenen, ook voor de aanschaf van een Tesla.

Het is belangrijk bij de inschrijving de bevoegdheid goed te regelen. Alleen op die manier ben je beschermd naar derden tegen onbevoegd handelen van je compagnon.

Toch blijkt dat vennoten er vaak voor kiezen om onbeperkt zelfstandig bevoegd te zijn vanuit praktisch oogpunt. Op die manier hoeven vennoten niet voor iedere uitgave elkaars toestemming te vragen. Wees je echter bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt.

Statuten leidend bij BV

Bij een BV heb je te maken met een bestuur. De bestuurder is onbeperkt tekeningsbevoegd. Deze bevoegdheid kan alleen worden beperkt door het benoemen van twee bestuurders die gezamenlijk bevoegd zijn. Vaak kiezen de aandeelhouders van een BV voor een zelfstandige bevoegdheid van de bestuurder: zo hoeft hij of zij niet bij iedere uitgave ruggenspraak te houden met de aandeelhouders.

In de statuten van de BV kun je laten opnemen dat de bestuurder zelfstandig bevoegd is, maar dat hij voor bepaalde besluiten goedkeuring van de aandeelhouders nodig heeft. Het gaat dan vaak om de aanschaf van onroerend goed, het ontslaan van personeel, én voor aankopen die een bepaald bedrag te boven gaan. Die beperking werkt echter alleen intern, je kunt hier naar derden geen beroep op doen. Schaft de bestuurder een Tesla aan, dan kan hij door de aandeelhouders worden aangesproken. De aanschaf zelf kan echter niet ongedaan worden gemaakt.

Word je dus geconfronteerd met een aankoop van je compagnon waar je niet verantwoordelijk voor wilt zijn, dan zul je moeten achterhalen hoe jullie afspraken hierover bij de Kamer van Koophandel zijn vastgelegd (VOF) of wat hierover is afgesproken in de statuten (BV). Lexis Notarissen kan je hierbij helpen. Henk Enting kan je ook helpen om statuten te wijzigen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.