Een woning kopen of een testament opstellen in tijden van Corona

Kan ik een woning kopen of een testament opstellen in tijden van Corona?

Sommige dingen zijn lastig geworden nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Het is duidelijk dat een bezoek aan de kapper moet worden uitgesteld, maar we merken dat veel mensen denken dat ze nu ook geen zaken bij de notaris meer kunnen regelen. Gelukkig is dat niet waar. Hypotheekakten tekenen of testamenten opstellen of wijzigen kan allemaal nog steeds. Er is alleen iets meer creativiteit voor nodig.

Hoe teken je voor de overdracht van een woning in tijden van Corona?

De overdracht van huizen gaat in deze coronatijd anders dan voorheen. Zo nemen veel notarissen de akte telefonisch met de kopers en verkopers door. De verkoper tekent de akte vervolgens met een volmacht. De koper moet echter wel ‘live’ voor de koop tekenen als de woning (mede) wordt gefinancierd door een hypothecaire geldlening. Normaal gesproken is dit een feestelijk moment met de makelaar, ouders, kinderen of vrienden erbij. Dat is nu helaas niet mogelijk. Alleen de kopers en de notaris zijn bij het passeren van de akte aanwezig. Aangezien de akte al telefonisch is besproken, neemt dit slechts een paar minuten in beslag. Als de kopers voor de aankoop van de woning geen hypotheek nodig hebben, kan ook de koper de akte tekenen met een volmacht.

Testament zonder beïnvloeding

Voor het opstellen van testamenten geldt iets vergelijkbaars. Een voorwaarde bij testamenten is dat de notaris zeker moet weten dat degene die het testament opstelt, op dat moment niet wordt beïnvloed door anderen. Iemand moet in alle rust zijn wensen en vragen met de notaris kunnen bespreken.

Voor testamenten waar voor de coronacrisis al uitgebreide gesprekken over zijn gevoerd, wordt nu wel vaak gebruik gemaakt van de ouderwetse mogelijkheid om het testament ‘onderhands’ te tekenen. Dat betekent dat het testament thuis wordt getekend en op het notariskantoor wordt ingeleverd of zonder aanwezigheid van de notaris op het notariskantoor wordt getekend.

Videobellen

Wilt u uw testament nu opstellen? Dan zal de notaris doorgaans een eerste gesprek met u voeren via videobellen. De notaris kan dan al een goede inschatting maken van uw wensen en van uw wilsbekwaamheid. Hij of zij bespreekt dan met u de vervolgstappen. Het uiteindelijke tekenen van het testament gebeurt dan door de notaris, nadat u zelf het onderhandse testament heeft getekend.

Aarzel niet uw vragen te stellen

Wilt u een testament opstellen of uw testament wijzigen of twijfelt u of u in uw testament de juiste keuzes heeft gemaakt? Aarzel niet en neem contact op met uw notaris. Die kan u adviseren of wijzigen echt nodig is. Ook kan hij mogelijke zorgen voor u wegnemen. Is wijzigen van uw testament echt nodig, dan bespreekt hij met u op welke manier dit het beste geregeld kan worden.