Het levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin je zaken regelt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, ziekte) waardoor je niet meer zelf kunt handelen of beslissen.