Samen verder

Soms sluiten wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt regelen. Laat dan de notaris uw wensen op papier zetten. Lees in deze brochure hoe dat gaat.

Samenlevingscontract

Uw notaris helpt u bij het maken van de juiste keuzes én de juridische vastlegging er van in een samenlevingscontract. Niets regelen kan zeer onaangename gevolgen hebben.

Huwelijkse voorwaarden

Zonder afbreuk te willen doen aan de romantische sfeer waar in een bruiloft vaak plaatsvindt, willen we u in deze brochure wijzen op de verstrekkende consequenties van het huwelijk .