De Flex BV

Per 1 oktober 2012 is het Nederlands vennootschapsrecht ingrijpend gewijzigd. Veel formaliteiten zijn geschrapt en de inrichting van de statuten is flexibeler geworden. We spreken dan ook wel van de ‘Flex BV’.

Ondernemer Scan

De Ondernemer Scan levert u, op basis van een persoonlijk gesprek, een rapport op van maximaal twee A-viertjes met een beknopte analyse, de mogelijkheden en aanbevelingen van uw notaris.