Waar zeg ik JA tegen?

Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament

Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

De Volmacht Scan

Met een notariële volmacht laat u vastleggen door wie u zich bij bepaalde omstandigheden laat vertegenwoordigen. U kunt hierbij denken aan situaties als coma, afwezigheid of geestelijke onmacht.

Het levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin je zaken regelt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, ziekte) waardoor je niet meer zelf kunt handelen of beslissen.