Wat staat er in het koopcontract?

In het koopcontract staan de afspraken die u maakt met de koper. Het is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Inhoud koopcontract

  • Aan wie u het huis verkoopt;
  • Wat de koper moet betalen;
  • Per wanneer het huis wordt overgedragen;
  • En eventueel wat er aan de hand is met de woning of de grond waar de woning op staat.

Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en van uw afspraken met de koper. Bijvoorbeeld afspraken over:

  • ontbindende voorwaarden;
  • een waarborgsom of bankgarantie;
  • wat precies bij de woning hoort en wat niet;
  • hoe u omgaat met een eventuele bodemverontreiniging en bezwarende bepalingen zoals erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld het recht van overpad.