Ik heb een huis geërfd. Hoe zit het dan met de verkoop?

Als een huis onderdeel is van een nalatenschap, dan is verkoop vaak niet zo simpel. Want wie heeft eigenlijk recht op het huis? Wat is het huis waard? En hoe zit dat met de erfbelasting?

Controleer of u erfgenaam bent
U kunt alleen een huis erven als u erfgenaam bent van de overleden eigenaar van de woning. Of u erfgenaam bent, staat in een testament of in de wet. Wij kunnen voor u nagaan of er een testament is; dit kan ook via het Centraal Testamenten Register.

Taxatie, hoogte WOZ-waarde
Voor de verkoop van het huis hebt u een officiële taxatie nodig, maar voor de erfbelasting moet u uitgaan van de WOZ-waarde van het vorige jaar. Is de WOZ-waarde volgens u te hoog, dan moet u binnen zes weken na het overlijden bezwaar aantekenen bij de gemeente waar het huis staat.

De waarde van het huis bepalen
Zijn er meer erfgenamen en wilt u de waarde weten om de hoogte van uw erfdeel te bepalen? Dan moet u samen met de andere erfgenamen beslissen hoe de waarde wordt bepaald. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. Dan hebt u dus geen keus. U moet wel altijd uitgaan van de waarde op het moment van overlijden.