Wat moet ik regelen als ik een huis koop met mijn partner?

Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over:

  • hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat;
  • wie welk deel van de hypotheek betaalt;
  • hoeveel vermogen u zelf had ingelegd toen u samen de woning kocht.

Mocht u overlijden
Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de overblijvende partner. Maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u in een testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat.

Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken.

Samenlevingscontract of voorwaarden
U kunt het samenlevingscontract, de partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden, of een testament tegelijk met de overdracht regelen.