Wat als ik de afspraken over de koop van een woning niet kan nakomen?

Als u de koopsom niet kunt overmaken of niet komt opdagen op de datum dat de woning wordt overgedragen, bent u nog niet van de koop af. U bent namelijk verplicht de afspraken in het koopcontract na te komen. Daarom staat meestal in het koopcontract dat u de verkoper een boete moet betalen als u de afspraken niet nakomt.

Boete
Die boete is bijna altijd 10 % van de koopsom. Als koper moet u daarom meestal een waarborgsom betalen of een bankgarantie afgeven. Ook die is bijna altijd 10 % van de koopsom. Komt u uw afspraken niet na, dan wordt de boete vaak verrekend met uw waarborgsom. U raakt uw geld dus kwijt. Als u geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, kunt u gedwongen worden alsnog te betalen.

Koop blijft geldig
Daarnaast blijft de koop geldig. Dus zelfs als u de boete heeft betaald, bent u er nog niet vanaf.