Welke geldmiddelen kan een stichting hebben?

Een stichting moet bezittingen hebben (bijvoorbeeld een banksaldo, pand, woonhuis of grond) om een speciaal maatschappelijk of ideëel doel te realiseren. Er zijn geen regels over de manier waarop de stichting aan de geldmiddelen kan komen (te denken valt aan donaties, subsidies, legaten, schenkingen).

Schenkingen of legaten
Het is verstandig om bij schenkingen of legaten een notaris te raadplegen in verband met eventuele te betalen schenk- en erfbelasting.

Voldoende vermogen
De stichting moet wel enig vermogen hebben. De officier van justitie kan anders de stichting wegens onvoldoende vermogen laten ontbinden door de rechter. Ook hierover kunt u bij ons informatie inwinnen.