Kan ik een verenigingsgebouw of kantine bouwen of exploiteren?

Alleen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan registergoederen (bijvoorbeeld een clubgebouw) op naam hebben.

Toestemming van gemeente
Bij aankoop, bouw of verbouw moet u zich wenden tot de gemeente in verband met vergunningen, subsidies en dergelijke. Houd er rekening mee dat het kan zijn dat bepaalde terreinen of panden volgens de betreffende bestemmingsplannen niet gebruikt mogen worden voor recreatieve doeleinden of clubgebouwen.

Subsidie
Bij het inrichten van het gebouw van een sportvereniging zijn de eisen die de overkoepelende sportorganisatie stelt aan kleedruimte, sanitair, enzovoort, bepalend. Als u aan deze eisen weet te voldoen, kan de vereniging in aanmerking komen voor subsidie voor de bouw of verbouw.

Kantine exploiteren
Het kan financieel aantrekkelijk zijn een eigen kantine te exploiteren. Dit kan echter niet zonder meer. U bent onder meer gebonden aan de Drank- en Horecawet. Ook de fiscus zal scherp opletten, of er bijvoorbeeld omzetbelasting en/of loonheffingen moet worden afgedragen bij de exploitatie van de kantine.