Hoe wordt een vereniging ontbonden of opgeheven?

Er zijn drie voor de hand liggende redenen om een vereniging te ontbinden:

  • De algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen.
  • Er zijn geen leden meer om de vereniging in stand te houden.
  • De vereniging blijkt niet in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Bij ontbinding van een vereniging is de laatste daad van de algemene vergadering de aanwijzing van een lid, dat de boeken en bescheiden van de vereniging zeven jaar lang moet bewaren. De naam van deze ‘bewaarder’ moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Is er bij de beëindiging van een vereniging nog geld in kas, dan komt dat de leden ten goede, tenzij de statuten daarvoor een andere bestemming aangeven.