Een bestaande onderneming. Wat moet ik regelen in de volgende situaties?

Als ondernemer bent u altijd druk. Dan schiet de vraag of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is er wel eens bij in. Is uw bedrijf gegroeid of denkt u erover om de zeggenschap in uw bedrijf anders te regelen? Daarnaast kan een toekomstige overdracht reden zijn om de gemaakte afspraken nog eens goed te bekijken. Lexis Notarissen kan u daar bij helpen. Wij zijn onafhankelijk en betrekken zowel uw privésituatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij ons advies over uw rechtszekerheid.

Verplichte tussenkomst notaris
De overheid heeft bepaald dat een aantal ondernemingszaken alleen via tussenkomst van de notaris geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanpassing van de statuten van uw besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of coöperatie, de uitgifte en overdacht van aandelen en herstructurering, splitsing of bedrijfsopvolging. Wij garanderen dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels nageleefd worden.

Hieronder leest u aantal situaties waarbij het goed is advies bij ons in te winnen: