Hoe onterf ik iemand?

Bespreek met ons waarom u bepaalde familieleden wilt onterven. Wij kunnen u dan adviseren hoe u de onterving het beste in uw testament kunt opnemen. Wilt u dat de kinderen van het onterfde familielid ook niets erven, dan kunt u dat natuurlijk ook vastleggen.

(klein)kinderen onterven
U moet er wel rekening mee houden dat (klein)kinderen altijd recht houden op hun legitieme portie. Ook als u ze onterft. De legitieme portie is een som geld ter grootte van de helft van wat het (klein)kind zou hebben gekregen als u geen testament zou hebben. Uw (klein)kinderen krijgen hun legitieme portie niet vanzelf. Zij moeten binnen vijf jaar na uw overlijden het recht hierop claimen.

Partner onterven
U kunt ook uw partner onterven. Maar uw partner heeft wel recht op een passende verzorging. Een voorbeeld hiervan is het vruchtgebruik van de woning en de inboedel. Als het nodig is, kan uw partner daarnaast het vruchtgebruik claimen van andere zaken. Zoals een beleggingsportefeuille. Uw partner mag dit vermogen zelfs opmaken, als dit nodig is voor het levensonderhoud. De kantonrechter beslist hierover.