Als ik geen testament maak, krijgt mijn partner dan alles?

Als u geen testament laat opmaken dan geldt de wettelijke verdeling. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dan krijgt uw partner de hele nalatenschap.

Erfdeel kinderen
Hebt u ook kinderen, dan zijn zij wel erfgenaam maar krijgen zij hun erfdeel nog niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Hiervoor krijgen zij een geldvordering op uw partner. Deze geldvordering mag pas worden opgeëist als uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. Als u de wettelijke verdeling wilt aanpassen of andere voorwaarden wilt opnemen, kunt u een testament laten opmaken.

Erfbelasting
Zonder testament betaalt uw partner de erfbelasting over het eigen erfdeel én over het erfdeel van de kinderen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op de geldvordering. Voor uw partner kan het vervelend zijn om zoveel erfbelasting ineens te moeten betalen. U voorkomt dit door bijvoorbeeld een ‘tweetrapsmaking’ in het testament op te nemen. Dit is niet altijd voordelig.

Als uw partner hertrouwt of als u al kinderen had voordat u trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, dan heeft dit invloed op uw nalatenschap. De situatie is dan iets ingewikkelder.
Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.