Wie zijn de erfgenamen?

Als er een testament is, dan heeft de overledene zelf de erfgenamen gekozen. Zonder testament bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Erven volgens een testament
In een testament staat wie erfgenaam is en wie juist niet. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Weet u niet zeker of er een testament is? Bij het Centraal Testamentenregister kunt u schriftelijk informeren of een testament is opgemaakt en welke notaris het testament bewaart.

Erven volgens de wet
De wet verdeelt erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één bestaat uit de partner en kinderen. Groep vier bestaat uit de overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als er in groep één geen erfgenamen zijn, gaat de erfenis naar groep twee. Enzovoorts.