Wie wikkelt de nalatenschap af?

U bent samen met eventueel andere erfgenamen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Dat betekent niet dat u steeds samen naar de bank moet gaan of alles moet ondertekenen.

Volmacht geven
Het is handiger om één persoon een volmacht te geven. Deze volmacht moet worden vastgelegd in de verklaring van erfrecht. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, of een buitenstaander, zoals de notaris.

Er is een executeur
Als in het testament een executeur is aangewezen, dan heeft de overledene zelf geregeld wie in eerste instantie de afwikkeling van de nalatenschap regelt.