Moet ik erfbelasting betalen als ik een erfenis krijg?

De erfbelasting is de belasting die u betaalt over uw erfenis. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene. Ook als u een legaat krijgt, en soms bij een uitkering uit een levensverzekering, moet u erfbelasting betalen.

Vrijstellingen
Er zijn wel vrijstellingen, afhankelijk van uw relatie met de overledene. Partners hebben een hoge vrijstelling en grootouders of vrienden een zeer lage. De vrijstellingen worden van de waarde van uw erfenis afgehaald. U betaalt erfbelasting over de waarde die dan overblijft.

Omtrent de juiste tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting kunt u contact met ons opnemen. U kunt de tarieven en vrijstelling ook direct bekijken via de website van de belastingdienst via www.belastingdienst.nl

Aangifte doen
Als er in het testament een executeur is benoemd, dan moet deze executeur de aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur, dan doen de erfgenamen dit zelf.

U ontvangt automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Is dat niet zo, dan moet u deze zelf opvragen. De aangifte voor de erfbelasting moet namelijk uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Waarde van bezittingen
Bij de aangifte geeft u precies op wat de bezittingen waren op het moment van overlijden. Het kan zijn dat hiervoor taxatierapporten moeten komen, bijvoorbeeld voor huizen, sieraden of kunstvoorwerpen.

Waarde van beleggingen
Ook de waarde van de beleggingen op het moment van overlijden moet u opgeven. U krijgt van de bank een overzicht van de effecten op de datum van overlijden. De waarde van de effecten kunt u daarna zelf bepalen met de slotnotering in de officiële AEX prijscourant van de dag vóór het overlijden. Deze prijscourant kunt u gratis downloaden van www.euronext.nl. U kunt ook de bank vragen om een waardeoverzicht.

Schulden en uitvaartkosten
De schulden van de overledene en de kosten voor de begrafenis of crematie mag u voor de erfbelasting aftrekken van de waarde van de erfenis. Voor de notariskosten, taxatiekosten en de beloning van de executeur geldt dit niet.

Uitslag Belastingdienst
U krijgt binnen drie maanden na uw aangifte van de Belastingdienst te horen of u erfbelasting moet betalen en hoeveel. Over de erfbelasting moet u ook heffingsrente betalen.

U kunt ook eerst een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen. Hiermee kunt u voorkomen dat u veel heffingsrente moet betalen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.