Hoe wordt een erfgenis verdeeld?

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld en de legaten zijn uitbetaald aan de legatarissen, dan kunnen de (overgebleven) bezittingen worden verdeeld. In het testament of in de wet staat wie wat krijgt. Krijgt een erfgenaam bij de verdeling meer dan zijn erfdeel, dan moet hij het verschil uitbetalen aan de andere erfgenamen. Voorschotten op de erfenis en, in sommige gevallen, schenkingen, moeten met het erfdeel worden verrekend.

Conflicten
Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling. Komt u er samen niet uit, dan heeft u drie mogelijkheden:

  • Verdeling door rechter: als de rechter de erfenis verdeelt hebben de erfgenamen er dan verder geen invloed meer op. Een wel erg ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation: mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.
  • Familieveiling: een familieveiling is een eenvoudige en goedkope oplossing om inboedel te verdelen. Iedere erfgenaam moet, al dan niet onder toezicht van de notaris, een lootje trekken. Nummer één mag eerst kiezen en als iedereen aan de beurt is geweest, gaat het in omgekeerde volgorde verder. Natuurlijk tot alles is verdeeld en ieder een gelijk deel heeft gekregen.