Alle brochures

Op deze pagina treft u een aantal brochures met meer specifieke informatie over de desbetreffende onderwerpen. U kunt de brochures downloaden als PDF en/of online bekijken. Heeft u n.a.v. deze brochures nog vragen neem dan contact op met Lexis Notarissen.

Waar zeg ik JA tegen?

Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament

Download PDF »
Blader door PDF »

Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

Download PDF »
Blader door PDF »

U gaat scheiden

U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij.

Download PDF »

Als je ouders uit elkaar gaan…

In deze publicatie vind je informatie over wat er gebeurt als je ouders uit elkaar gaan en zij het niet eens kunnen worden over jou.

Download PDF »

Formulier Mededeling van scheiding

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Download PDF »

Verdeling van ouderdomspensioen

In deze publicatie vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Download PDF »